Трябва ли да се въведе необлагаем минимум върху доходите на физическите лица и да се намали ДДС върху стоки, като детски храни, вода, базови медикаменти и книги. Слушайте разговора с финансовият експерт Мика Зайкова и Калоян Стайков от Института за пазарна икономика.