Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите. Измененията предвиждат въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност за частните задължения на физическите лица.

Коментар по темата от депутата от ВМРО Стоян Божинов във "Важното, казано на глас" по bTV Radio.