Най-важните теми от седмицата коментираме заедно със социолога Евелина Славкова и политолога Иво Инджов.