Приложим ли е у нас западният модел – много приети, малко завършили?

Запишете Вашето мнение на *7576.

В студиото очаквайте бившия просветен министър Сергей Игнатов и образователния експерт Светлан Данев.