Колко стари коли караме и защо България продължава да е гробището за стари автомобили на Европейския съюз? Как Covid кризата се отрази на пазара на автомобили? Тези въпроси зададохме на Любомир Доросиев, заместник-председател на Асоциацията на вносителите на автомобили, във "Важното, казано на глас".

Интервю на Лили Ангелова: