Разговор с бившия здравен министър Мими Виткова във "Важното, казано на глас":