Вековни букове се изсичат от парк Витоша. Според държавата всичко е законно. Според еколози и хора, живеещи в село Чуйпетлово, под формата на законна санитарна сеч изчезват най-ценните и здрави дървета в националния парк.

„Бих попитал защо е било нужно да отсичаме най-красивите и едни от малкото и единствени вековни дървета от бук с този размер в парка”, казва Александър Дунчев от WWF.

Сечта в гора до село Чуйпетлово, според властите, е напълно законна. Издадено е разрешение за дърва за огрев. „Тоест държавата да получи за тях пари като дърва за огрев, но в интерес на истината забелязахме много дълги секции, които не са подготвени като дърва за огрев, а за строителна и друга дървесина с много по-висока цена”, обяснява Дунчев.

Атанас Русев е свидетел на сечта в парк Витоша. Снимал е как се изсичат най-хубавите дървета, а не такива за огрев. „Това са определено дърва за материал. Цената му е 7-8 пъти по-висока отколкото цената за огрев”, отбелязва той.

Директорът на лесовъдното стопанство Дамян Дамянов обяснява, че отсечените букове са били повредени от студа. „Бяха заледени и се бяха счупили клоните. Направена е проверка, всичко е наред”, твърди той и обяснява липсата на задължителна табелка за сечта с това, че някой може нарочно да я е махнал.

Организацията WWF е разработила интернет платформа, чрез която всеки един гражданин може да провери в каква гора се намира и дали се сече законно или не. Необходим е само смартфон с джипиес и интернет.