Между 15% и 16.1% ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на учителите от 1 януари 2021 г.

Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието Красимир Вълчев, синдикатите и работодателите в образованието, съобщиха от МОН.

Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв.

Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а зам.-директорите – 1420 лв.

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители – 46 лв. месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии и други кризи.

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Предвижда се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще се осигуряват по национална програма.