Комуникация за ориентиране на младите в политиките за активно стартиране  - КОМПАС е мотото, под което ще се проведе тридневен семинар по ключова дейност „Подкрепа на политиките за реформиране” на програма „Еразъм+“.
 
В рамките на инициативата представители на публичните власти, неправителствения сектор, Европейския парламент и експерти по въпросите на младежта, ще влязат в диалог със 170 младежи от Благоевградска област, поканени на семинара след участие в конкурс за есе „5 идеи за моето развитие и развитието на моето населено място“, обявен от Фондация Българска Памет.
 
КОМПАС цели да допринесе за подобряване на комуникационната политика и структуриране на диалога между вземащите решения и младите хора, чрез разработване на прагматичен "модел-компас" за повишаване степента на информираност и ориентиране относно възможностите за развитие и активен старт, заетост и предприемачество.
 
Проектът се реализира в продължение на инициативата „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“ на председателя на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски, отличен през 2013 г. с „Гражданската награда“ на Европейския парламент:
Моето най-силно желание е да успеем да предадем на младежите чувство на самоувереност и да ги  мотивираме за тяхната реализация, като професионалисти и граждани на общото европейско  семейство“.
 
Семинарът по проект „Комуникация за ориентиране на младите в политиките за активно стартиране – КОМПАС“ ще бе открит официално от 10.30 часа на 26 февруари в Университетски център "Бачиново" в Благоевград.