300 кг. опасни отпадъци събраха в „Нови Искър“ и „Кремиковци“ благодарение на първия мобилен пункт за годината за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Сред  изхвърлените вредни боклуци в тази акция преобладават хоби материали- малки количества киселини, основи, бои, лакове и фотографски материали със сериозно участие на гражданите.

Най-важният компонент на безопасността е състоянието на опаковките на опасните отпадъци, както и изхвърлянето им в общите контейнери за твърди битови отпадъци. „Ако те са отворени и има силна корозия, трябва да се предадат по най-бързия начин на първия възможен пункт, дори и той да не е удобен като разположение. Гражданите на София винаги могат да подадат заявка за събиране от адрес. Много е важно да се предотврати изпаряване в околната среда или у дома на силно летливи вещества като разтворители и разредители“, заяви в ефира на bTV Radio д-р Ралица Ангелова- изпълнителен директор на компанията, която се занимава със събирането и извозването им и която дава реалните решения в опазването на околната среда.

По думите ѝ, в Столична община през 2020г. са събрани 9,2 тона лекарства с изтекъл срок на годност, живак и живачни термометри, остатъци от строителна химия, лакови и бояджийски материали и др.  Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата работи в 27 общини, като до края на януари ще се присъединят три нови общини, сред които община Добричка. Графикът за събиране в страната ще бъде готов през февруари, уверява д-р Ралица Ангелова, а следващият мобилен пункт в Столична община ще бъде разположен на 19 февруари в кв. Павлово.
Предвид опита си преди години в събирането на опасни отпадъци в река Яна, тя коментира изчистването на натрупаните боклуци в речните корита на Искър /в района на Своге/ и Струма /край Невестино/:

„Трябва да бъде сериозен контролът, той да се осъществява и от гражданите, ако установят изхвърлянето на такива отпадъци….Допускането на такива действия чрез небрежност е престъпление към всички… Когато се извършват такива дейности, трябва да има обучение на хората, така че в мига, в който те забележат опасност, трябва да спрат дейности и да се предприемат различни действия“. Според нея, „независимо от усилията от експертите в РИОСВ, те не успяват да се справят с огромния брой фирми, които имат издадени безсрочни разрешителни за дейности с отпадъци, в т.ч и с опасни отпадъци. Това позволява там, където няма морал и отговорност в дейностите, да се извършват абсолютно незаконни и опасни за обществото действия. Надявам се с помощта на прокуратурата това да се намали съществено като обем“.

Цялото интервю на Георги Митов с д-р Ралица Ангелова ще откриете тук: