Всички осиновители на дете до 5-годишна възраст ще могат да ползват отпуск от 365 дни. Той се полага от деня на предаването на детето за осиновяване.

Ползването на майчинство за осиновители – по нови правилаВече ще получават една година отпуск и високо обезщетение и за децата между 1 и 2-годишна възраст

Това предвиждат промените в Кодекса на труда, които бяха приети днес от парламента на първо четене.

Целта е да се гарантират равни права на хората, които осиновяват деца до петгодишна възраст, с родителите, които след раждане имат право на година отпуск с високо обезщетение.

Предвижда се също на осиновителите да бъде изплащано обезщетение от 90% от дохода им за предходните 24 месеца, каквото се полага за отглеждане на дете до 1 годинка.