Съотношението между плащанията по общинския дълг и собствените приходи за периода 2015-2017 г. е по-голямо от 30 на сто при 56 общини, което е близо една трета от общия им брой, показва одит на Сметната палата. От институцията посочват, че подобни стойности са предпоставка за дефицит.

При 14 общини плащанията надхвърлят приходите, което е сериозна предпоставка за финансови проблеми, отчитат от Сметната палата.

През 2015 г. най-тежко е било положението в Малко Търново, Бобов дол и Никопол, където плащанията по дълга са над два пъти по-големи от приходите. В Карнобат, Бяла, Лесичево, Кнежа, Драгоман, Свиленград, Велики Преслав и Тунджа също са плащали повече от това, което получават.

През 2016 г. в 16 общини се очакват финансови проблеми, като в Айтос и Гулянци съотношението плащания:приходи ще е над 200  на сто. През тази година се очаква в Дряново дълговете да глътнат повече пари от приходите.

Според Сметната палата причините за лошото финансово състояние на общините са взети решения от общински съвети и кметове, които не съответстват на законовите изисквания. Други причини са лошо планиране, ниска събираемост и лош контрол.

В 43 общини в България през 2014 г. размерът на общинския дълг е увеличен с повече от 50 на сто спрямо предходната година, като в 35 от тях увеличението на дълга е с над 100 на сто.

При 12 общини увеличението е с над 500 на сто - Камено, Карнобат, Суворово, Роман, Асеновград, Раковски, Родопи, Сопот, Две могили, Костинброд, Маджарово и Тунджа. Значителното нарастване на общинския дълг в тези общини е предпоставка за влошаване на финансовото им състояние в средносрочен аспект.