На 8 март, Международния ден на жената, Евростат изнесе интересна статистика, според която България е сред страните, в които жените, заемащи ръководни длъжности са повече, отколкото в други европейски страни.
42% от лидерските постове у нас са заети от жени. По-висок е делът единствено в Латвия и Полша – 45 на сто.

Увеличават се и жените в политиката – 33% от местата в националните парламенти на Евросъюза са заети от представителки на нежния пол. Най-много са те в Швеция – половината, а у нас 27% от депутатите са жени.

Все повече дами има и в правителствата – във Финладния, Австрия, Швеция и Франция дори повечето министерски постове са в ръцете на жени, а в България – 40 на сто.

Статистиката отчита, че все повече жени заемат важни позиции в обществото, но въпреки тоа продължават да не са равнопоставени на мъжете.