През 2015 г. BTV проведе „Националния Стрес Тест” – национално проучване, чиято цел беше да установи дали българите са стресирани и тревожни, и до каква степен са устойчиви на стрес.

Изводите от него бяха, че животът в големите градове и в райони с по-ниски икономически показатели е стресиращ, като повече от 80% от попълнилите теста показаха средно, високо или много високо ниво на тревожност.

Много често проблемите със стреса и тревожността са обвързани с нарушено качество на съня. Затова през 2016 г. BTV проведе „Националния Стрес Тест ЛЕКА НОЩ”, второ национално проучване, което се фокусира върху качестовото на съня и проблемите с безсънието в България. Отново чрез нарочен въпросник, изготвени от екип специалисти психолози под ръководството на Ани Владимирова, бяха взети под внимание влиянието на демографски и социални фактори.

В „Националния Стрес Тест ЛЕКА НОЩ” се включиха близо 30 000 души от цяла България. Над 80% от всички попълнили теста страдат от безсъние. При разпределение по региони ясно се открояват няколко области с най-голям дял хора, които страдат от безсъние – Перник с 84% и Видин с 82%. Добрич, Кърджали и Сливен са другите области, в които са регистрирани над 80% хора, които страдат от безсъние.

Подробните резултатите от „Националния Стрес Тест ЛЕКА НОЩ” може да разгледате на ТУК.