Всички мъже на възраст от 18 до 32 години задължително да бъдат зачислени във военните окръжия – това предвиждат промени в Закона за резерва, подготвени от Министерството на отбраната, пише в.”Сега” в утрешния си брой.

След премахването на наборната служба бяха премахнати военните комисии, а в резерва се зачисляваха само мъжете, които са минали казарма, както и бившите военни. Така няколко набора не са зачислени в окръжията и не може да бъдат мобилизирани във военно време, уточнява всекидневникът.

Със законовите промени се премахва именно този проблем, който в крайна сметка прогресивно „изтънява” резерва.

Не е ясно обаче как ще се завеждат на отчет младежите – по служебен път или чрез подаване на документ за регистрация във военното окръжие. Според „Сега”, това ще става чрез втория вариант, тъй като на военните ще са необходими данни, които само младежите знаят - образование, здравословно състояние, местоживеене, професионални умения и т.н.

Неясен е и въпросът с обучението на новите запасняци, които не са били в казарма. В последно време се появяват все повече поддръжници на връщането на наборната военна служба.

Все още самите текстове не са публикувани, но за съществуването им става ясно от съобщение на ведомството, цитирано от вестника.