Д-р Милен Врабевски- председател на Фондация Българска памет и Огнян Златев - Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България коментират предстоящото юбилейно издание на проекта: „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“, който учи младите хора да живеят в мир и сътрудничество, споделяйки общи европейски ценности.

В семинара, който се финансира от Фондация Българска Памет, Представителството на Европейската комисия в България, Община Варна и Фондация "Ханс Зайдел", тази година ще участват 200 младежи от историческата ни диаспора в Украйна, Молдова, Сърбия, Република Македония и България. Поради големия интерес на млади хора, за първа година ще се присъединят и участници от Румъния, Албания и Гърция.

В периода 8 – 10 септември 2016 г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Младежки форум за предприемачество и демография“, съфинансиран по програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 3 “Подкрепа за реформиране на политиките“. Основната цел на форума бе 50 младежи, от областите Благоевград, Добрич и Смолян (17 – 30 г.), да се запознаят с възможностите за заетост, реализация и образование, в контекста на предприемачеството, чрез провеждане на структурен диалог с отговорните за младежката политика.

Save