Съдът на Европейския съюз в Люксембург постанови днес съдебно решение по заведеното от Европейската комисия дело срещу България за неспазване на задълженията по директивата за качеството на въздуха. Това съобщиха от съда на ЕС.

Съдът е решил, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на ЕС.

Софиянци отново дишаха опасно мръсен въздухНивото на замърсеност достигна нива седем пъти над допустимите

Решението гласи, че с постоянното неспазване от 2007 г. до 2014 г., включително както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на прахови частици в София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна, нашата страна не е изпълнила задълженията си за приложение на съответната директива.

Смолян, Плевен, Пловдив и Кърджали с два пъти по-мръсен въздухОсвен гъстата мъгла, причина за замърсяването е и битовото отопление