Здравният министър Кирил Ананиев издаде четири заповеди, с които регламентира мерките по време на извънредната епидемична обстановка, която действа от днес до 14 юни.

От днес се разрешават трансплантациите и свободните разходки в парковете.

Забранените места и дейности:

В периода 14 май – 14 юни се забраняват посещенията:

    - В увеселителни, игрални зали, барове и дискотеки;
    - закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечени – ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници;
    - търговски центрове тип мол;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни дейности (клубове, екскурзии, зелени училища) в детски градини, училища и университети. Препоръчва се дистанционна форма на обучение. Изключение от заповедта се прави за:

    - Провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерството на вътрешните работи, свързани със сигурността и опасването на обществения ред;
    - Обучение на водачи за придобиване на правоспособност;
    - Учебни центрове, които извършват подготовка на морските лица, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт;

Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открито и закрито, изключение се допуска само за аматьорите с до 12 участници, но без състезателен характер и публика. Посещението на спортни и детски площадки остава забранено.

Забранява се провеждането на конференции и симпозиуми. Остават затворени театрите, а концерти няма да се провеждат. Изключение има за кината, музеите, галериите и библиотеките, но при заетост от 30% на общия им капацитет.

Забранява се провеждането на организирани събирания на групи над 10 лица. Свижданията в лечебни заведения и социални домове остават забранени.      

Остава часовият диапазон от 8:30 ч. до 10:30 ч., в който се препоръчва на лицата над 60 г. да пазаруват.

Работа

В рамките на един месец се препоръчва на работодателите да организират служителите си в дистанционна форма на работа. Ако характера на работата не позволява служебните задължения да се извършват от вкъщи, трябва да се организира въвеждането на следните противоепидемични мерки:

    - Дезинфекция, съгласно посочен алгоритъм;
    - Недопускане на служители до работно помещение при повишена температура, кашлица, хрема и др. симптоми;
    - Инструктаж на персонала за лична хигиена;
    - Осигуряване на физическа дистанция между работниците най-малко от 1,5 м;
    - Осигуряване на лични предпазни средства на персонала;

При обслужване на клиенти е задължително спазвано на дистанция от поне 1,5 м и използването на маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска и обслужване на клиенти през механични прегради, които да са прозрачни.

Необходима е организация за контрол на входа на обекта по отношение на броя на влизащите лица, както и осигуряване на дезинфектант. А клиентите трябва да бъдат уведомени за предприетите противоепидемични мерки чрез табели, поставени на видими места.
Президентът сезира Конституционния съд за промените в Закона за здравето

Маските остават задължителни на закрити обществени места

Всички лица, които се намират на закрити обществени места са длъжни да имат защитна маска за лице, независимо дали тя е за еднократна или многократна употреба. Позволява се употребата и на други средства – кърпа, шал или шлем.

За обществени места се считат градският транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени услуги.

В тези обекти задължително трябва да се спазва дистанция от 1,5 м.

Карантина и лечение

Всички лица на 60 и повече години подлежат на изолация и болнично лечение при потвърдена проба за COVID-19. Същото важи за лицата с хронични заболявания, хора със затруднено дишане. Хора с положителни проби, които не са в тежко състояние, но нямата възможност за изолация и лечение в домашни условия.

На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 18 дни подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

    - заразоносители и асимптоматични лица;
    - лица с леки клинични оплаквания;

Медицинско наблюдение на лицата под домашна карантина се извършва от общопрактикуващ лекар или медик в лечебно заведение, осъществил болничното лечение.

Граници

В периода 14 май - 14 юни границата на страната остават затворени за всички лица, независимо от тяхното гражданство или начина на придвижване - самолет, автомобил, влак или др. Осъществява се транзитен транспорт.

Изключения се допускат за:

   -  български граждани и членове на техните семейства;
   -  медицински специалисти или социални работници, пътуващи по работа;
   -  чуждестранни официални длъжностни лица;
   - лица, пътуващи по хуманитарни причини;  
   - граждани на държави членки на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение;
   - сезонни работници и погранични служители;

Всички лица, които влизат на територията на страната се поставят под 14-дневна задължителна карантина в дома или на друго място, посочено от лицето.