На незастроените места от нашето Черноморие трябва да се забрани всякакво строителство поне на километър зад плажната ивица. Това е мнението не на активистите на дадена еко организация, а на цели 81% от участниците в допитване на „Галъп”. Едва 5 на сто от запитаните са на мнение, че може да строи и в пощадените от бетона кътчета по морето.

Още повече, 85%, са тези, които настояват за специални мерки за запазването на незастроените местности по Черномореито. Почти 90 на сто са тези, които искат да има „места за природосъобразен туризъм, където да не се строи”. Почти половината анкетирани се обявяват против евентуална забрана за разполагането на палатки на плажа.

Проучване на Галъп
 

Две трети от запитаните изразяват несъгласие с твърдението, че опазването на природата пречи на икономиката да се развива. Опасенията в тази посока са повече в по-малките градове. Само 11 на сто са тези, според които еко организациите са вредни за страната ни.

Забраната за строителство по Черноморието в активни сезон не се спазваГлобите варират между 1000 и 15 000 лв.

„Българите почти по инерция приемат всякакви идеи за опазване на Черноморието и природата въобще. Хората с по-високо образование и доходи показват и закономерно по-висока чувствителност по темата. Извън това не се наблюдават съществени отлики в мненията сред различните групи в изследването, нито според партийните пристрастия”, коментират от „Галъп”.

Проучване на Галъп
 

Според оценката на социолозите, екологичната тема не се възприема като политическа, а критиката срещу еко активистите чрез различни публични канали в крайна сметка не среща широка подкрепа.