Българите в чужбина ще имат възможност да подновяват изгубена или повредена шофьорска книжки по електронен път. Кабинетът прие днес промени в правилника за издаване на българските лични документи и в Тарифа 3.

Промените са мотивирани с обстоятелството, че Министерството на външните работи приключи работата си по проекта за внедряване на електронни услуги "Е-консулски услуги", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г. 

Българските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на моторно превозно средство с ново свидетелство със същата валидност по електронен път. Това ще става чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на МВнР. 

Изисква се обаче да притежават електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети биометричните им данни. 

Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път с промените в Тарифа 3.