В централната градска част на София няма да се разрешава строеж на сгради по-високи от 50 м. Това реши парламентът, като прие окончателно на второ четене промените в закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Изключение ще се прави за имотите, попадащи в зоната на новия делови център на София.

В 400-метровата зона около метростанциите извън централната градска част и извън районите "Триадица", "Лозенец", "Младост" и "Изгрев", сградите не трябва да надвишават 100 м височина. За останалата част от територията ограничението е 75 м.

За територията, ограничена от софийския околовръстен път, южна строителна граница на София, бул. "Цар Борис III", допустимата височина на сградите е до 15 м. 

В общия устройствен план на София могат да се определят устройствени зони за много високо строителство, в които височината на сградите не се ограничава, записаха депутатите. 

От окончателния вариант на промените отпаднаха подробно разписаните граници на териториите за много високо строителство, каквито се предвиждаха двустранно по Околовръстен път при ж.к. „Люлин” и по бул.”Цариградско шосе” от кръстовището на 7-ми км до р. Искър.

Отпадна и определението за „междублоково пространство”.

В устройствените зони и в самостоятелните терени на зелената система след обществено обсъждане се допуска поставянето на преместваеми обекти, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота, записаха депутатите.

Предвидени са и промени в Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове с цел конкретизиране на границите на районите „Витоша”, „Панчарево”, „Люлин”, „Овча купел” и Банкя.