В деня на Св. Климент Охридски отвори врати най-новият обучителен център в София. Център за обучение „Цар Симеон Велики“ ще работи както в областта на професионалното обучение и квалификацията на учители и помощник-учители, и в още две направления – работа с деца със специални образователни потребности, както и предоставяне на целодневна грижа за деца под две години (детска ясла).

Обученията, конференциите и семинарите  ще се провеждат на живо и в онлайн формат, като центърът има канал в YouTube и страница във Facebook. Първи лектор в деня на откриването бе проф. д.р Пламен Митев – историк и дългогогидешн преподавател по история в СУ „Св. Климент Охридски“, който разказа за забравените дейци на Възрожденската епоха.

„Напоследък виждаме, че има засилен интерес към учителската професия от страна на млади хора. Те имат необходимост от допълнителна квалификация и насоки, които да ги направят по-добри учители, за да изпълнят призванието си. Целите ни са допринесем към образователната система, така че да има по-различен, по-новаторски поглед към процесите в нея. Имаме огромна необходимост от по-холистичен подход към образованието: децата още от първите класове да се научават на емпатия и толерантност, да се изграждат като личности, да имат навици за рефлексия и саморефлексия, да си поставят цели и да ги постигат с подкрепата на учители и родители.“ – коментира в интервю по bTV Radio учредителят и управител на центърa – д-р Росица Врабевска.

С нея в рубриката „Българи с посока“ на 25 ноември разговаря Светослав Николов: