Държавата планира да ограничи броя на хората, които имат право на помощи след бедствия. Достъп до тях ще имат само хората с минимални доходи.

В момента помощ от държавата може да получи всеки, чието жилище е доказано опасно след природно бедствие. Сумата, която се заделя за целта, е 70 милиона лева годишно от 2014 г. насам. И когато има бедствие, никога парите не стигат за всички пострадали.

Занапред държавата ще подпомага само социално слабите – доходът на човек от домакинството трябва да е под прага на бедност, който за 2016 г. е 300 лв., получателят на помощта да няма спестени повече от 500 лв, както и в последната година да не е продавал имот на стойност над 3600 лв.

От финансовото министерство обясниха, че целта на новите критерии не е да се ограничи броят на хората, които ще получават помощ след бедствие, а да се гарантира, че парите ще отиват при най-бедните, които не могат да си позволят застраховка на имота.

Цената на такива застраховки варира от 5 лв. до 300-400 лв. Най-евтината полица от 5 лева може да покрие щети от наводнение, пожар или друго бедствие до 5 хиляди лева, обясняват застрахователите. Според икономисти пък властите трябва да наблягат на предотвратяването на бедствия.

В момента депутатите решават точно това – дали да се определи минимален процент от резерва в бюджета, който да се използва за подобни дейности.