Близо 200 милиона лева ще бъдат инвестирани в борба с безработицата. С пари от Европа, ще се осигурят ваучери за обучение на безработни. Когато бъдат наети - ще се поемат и заплати и осигуровки.

Парите са по две нови схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и отварят врати в края на този месец.

След 23 ноември работодателите могат да подават заявления в бюрата по труда. По едната - могат да наемат безработни до 29 години, а по другата - над тази възраст.

Ако безработните имат нужда от обучение, държавата ще го осигури. А след като бъдат наети - ще поеме и заплатата и осигуровки. По едната схема за 6 месеца, а по другата - за 1 година.

„Доста по-сериозно ще се прави предварителна проверка на базите, които са обект на лицензията, за да не се допуска обучение в бази, които не сa подходящи зa провеждане на тези обучения”, посочи зам.-министърът на труда Зорница Русинова.

 Предварително ще се изисква графикът за обученията, както и списъкът с учителите, за да няма злоупотреби.

Парите на обучителните центрове ще се превеждат в срок до 30 дни. А когато безработният бъде нает, държавата ще поеме временно заплатата и осигуровките.

Новите схеми се очаква да осигурят заетост на около 30 хиляди души.

Схемата за заетост на младежите до 29 г. – предвижда и възнаграждение за наставник, т.е. за човек, който ще помага на младия да навлезе в работата.

Новите схеми отварят врати, в момент, в който бизнеса оповести стряскащи данни, че почти половината от българите в трудоспособна възраст не работят. А повече от половината висшисти работят на длъжности за завършили средно образование.