Българчетата с изявени дарби ще получават едногодишна стипендия по 135 лв. на месец и еднократна помощ до 195 лв., реши правителството днес.

Кабинетът прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

Програмата предвижда стипендии за деца с изявени способности в областта на науката и изкуството, класирани на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национални и международно равнище.

В областта на спорта ще бъдат подпомагани децата, класирани на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско и балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство.