В последния работен ден за депутатите, преди да излязат в лятна ваканция, на второ четене ще бъдат гледани текстове от Изборния кодекс.

На първо четене вече беше одобрено във всяка държава извън България да могат да се разкриват до 35 изборни секции. За изборните бюра извън дипломатическите и консулски представителства се изискват 60 заявления.

Друга одобрена на първо четене промяна в кодекса предвижда населените места с над 350 жители да избират пряко кмет.

Сегашното ограничение е за 400 жители.