Депутатите решават дали регионалните здравни инспекции да пращат SMS за карантина.

Вместо да връчват предписание за задължителна изолация, здравните инспекции ще имат възможност да уведомяват гражданите устно, с обаждане по телефона или с електронно съобщение.

Целта е да се намали натовареността на здравните инспектори при изпълнение на техните задължения в условията на пандемия, надяват се вносителите от управляващото мнозинство.

С промените се прецизират и текстовете за задължително болнично лечение на хора със заразни болести.