Заплатата на депутатите се увеличава с около 300 лв. до 3540 лв. това е следствие от увеличението на средното възнаграждение в обществения сектор в България. По данни на Националния статистически институт то е било 1180 лв. през декември.

Според правилника на парламента депутатската заплата е три пъти средната в обществения сектор през последния месец на предното тримесечие.

70% от българите обаче получават по-ниско от средното възнаграждение в обществения сектор. Минималната работна заплата в България, която от януари е 510 лв., е най-ниската в Европейския съюз.

заплати, графики

В Румъния тя вече е 807 лв. Изпреварват ни и Литва – с 782 лв. минимално възнаграждение, Хърватия – 860 лв., Унгария – също 860 лв., а за висшисти – не по-малко от 1126 лв.  

В Западна Европа минималните заплати са над 1300 лв., като най-високата е в Люксембург – близо 4000 лв.

заплати, графики

В страните извън Европейския съюз минималното възнаграждение е по-високо само в Турция – 846 лв. В Албания има две минимални заплати – за държавния сектор – 512 лв., което е по-високо от минималната заплата у нас, и за частни сектор – 338 лв. В Сърбия е 353 лв., а в Македония – 288 лв.

заплати, графики

Не във всички държави в Европа има фиксирана минимална заплата.