Освен диви котки, кози и златки, в южната част на Витоша живеят и десетина кафяви мечки. Местообитанията им вече са описани по проекта "Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк "Витоша", информира Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Мечките обитават главно южната част на планината в рамките на ловно стопанство "Витошко-Студена".

Проучване показва, че най-големият риск за популацията е бракониерството и откъснатостта на територията от останалите планини, което пречи на разселването на вида.

Мечките избягват срещите с човека, затова обитават по-диви и непристъпни места, които са отдалечени от туристическия поток.

Кафявата мечка е включена в Червената книга на България.

Обитава главно Рила, Пирин, Родопите и Централен Балкан. В страната има около 530 индивида, но популацията намалява поради липсата на достатъчно храна и местообитания.

Има и мигриращи мечки. За свободното им преминаване в Гърция например беше направен тунел край ГКПП Илинден. Мечките харесват и прохода Траянови врата над магистрала „Тракия“, по който се придвижват от Родопите към Стара планина.

След затварянето на бившия вивариум в ловното стопанство „Кормисош“ в Родопите, 14 мечки оттам вече са настанени в различни зоопаркове и спасителни центрове в Белгия, Холандия, Великобритания и Германия.

Тези животни бяха изпратени в чужбина, тъй като в зоопарковете в България няма подходящи места за тях, а не може да върнати в природата, тъй като са родени в плен и на свобода няма да оцелеят.