Платена публикация:

„Вие сте част от легитимния, смисления начин, по който да се изработи план за действие по стратегията ни за развитие. Искам да ви стисна ръката, защото вие водите, вие поехте инициативата и работите по Целите.“

Това заяви президентът Росен Плевнелиев, които на 1 март, 2016 г. откри дискусията „Бизнесът – сила за добро“, посветена на изпълнението на Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Г-н Огнян Траянов, Председател на Националния съвет, Българската мрежа на глобалния договор (БМГД) на ООН представи Стратегическия план за работа по целите, след което лидери - визионери, членове на БМГД участваха в Дискусионен панел с цел обмен на добри практики. Сред най-активните представителн на фирми членки, г-н Стефано Коста, Изпълнителен Директор на Девня Цимент и Вулкан Цимент представи подхода на дружеството към устойчивото развитие с фокус върху Цел №9 - Стимулиране на иновациите. Г-н Коста сподели, че „за Италчементи Груп, индустрията, иновациите и развитието са част от устойчивостта и, че това означава отговорна ефикасност и ефективност от гледна точка на процесите и продуктите“.

Събитието бе организирано от БМГД на ООН, която обединява компании, неправителствени организации и академични институции и има за цел да насърчи българските фирми да разпознаят и поемат нови отговорности за изпълнението на 17-те Глобални цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

„Българският бизнес е стълб в обществото...Добрите, смислени идеи имат свойството да придобиват ефекта на доминото. Аз стоя зад вас. Аз съм един от вас.“ Завърщи своята реч Президента Плевнелиев, като отправи сърдечен поздрав към всички фирми солидарни в тази кауза.

Видео клипът на Мрежата: Защо членувам в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН? https://youtu.be/7-McaebsWEk

Лизе Кинго, Директор на ГДООН изпрати специално послание към България за повода: https://youtu.be/ToA0CdGvY98