На 13 февруари се отбелязва Международният ден на радиото. 

С празника се отчита уникалната способност на тази медия да се докосва до живота и да сближава хората навсякъде по земята. 

Радиото достига до огромен брой слушатели, независимо от образованието, социално-икономическия им статус, пол или възраст.  

Денят е честван за първи път през 2012 г., след декларация на Генералната конференция на ЮНЕСКО и по-късно е обявен като Международен ден от Общото събрание на ООН.

Световният ден на радиото има за цел да се повиши информираността за значението на радиото, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.

Честит празник колеги и слушатели! 

 

Чуйте как радиоводещите от bTV Radio Group отбелязаха Международния ден на радиото.

Интервю на Светослав Николов