Днес в сградата на Столична община заместник-кметът по по направление "Зелена система, екология и земеползване" Мария Бояджийска и директорът на Фондация „Четири лапи“ за България д-р Марина Иванова ще представят резултатите от поредното преброяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на София. Предишното преброяване е извършено през 2013 г. Новият доклад включва анализ на резултатите по районии, както и препоръки за по-нататъшни мерки за успешното управление на проблема.

В 12 ч. в Зала 1 на сградата на Столична община на ул. „Московска“ №33 заместник-кметът по по направление "Зелена система, екология и земеползване" г-жа Мария Бояджийска и директорът на Фондация „Четири лапи“ за България д-р Марина Иванова ще представят резултатите от поредното преброяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на София. Настоящото преброяване е пето, след тези от 2007, 2009, 2011 и 2013 г. Извършено е като част от приетата от Столична община Програма за овладяване на популацията от безстопанствени животни съвместно от Фондация “Четири лапи” и ОП “Екоравновесие” в периода 06.07 – 14.08.2015 г. С цел проверка на резултатите и по-точна преценка на популацията през месец ноември e направено повторно преброяване в районите Красна поляна, Искър, Овча купел, Люлин, Нови Искър Кремиковци и Панчарево, където при първоначалното преброяване е отчетено най-голямо намаляване на броя на безстопанствените кучета. Освен мониторинг на популацията от безстопанствени кучета, по времена преброяването екипите събираха данни за популацията на бездомните котки и забелязаните коне на територията на общината. Предишното преброяване, извършено през 2013 г. отчете сериозен спад на броя на скитащите кучета – от 9241 (2011 г.) до 6635. Както и през 2013 г., докладът от сегашното преброяване включва анализ на резултатите по районии, както и препоръки за по-нататъшни мерки за успешното управление на проблема, насочени както към работата с попадналите на улицата животни, така и към източника на тяхната популация – домашните кучета от столицата и околните общини.