|
На живо

7
Pop-out player

Снимка: БГНЕС

До края на 2025 г. трябва да е готова картата за сеизмичния риск у нас

Необходимите средства за това са около 10 млн. лв. и осигуряването им ще се търси от бюджета

До края на 2025 г. трябва да се изработи карта на сеизмичния риск в страната. Ангажимент за това има Агенцията по геодезия, картография и кадастър, каза зам.-регионалният министър Валентин Йовев в телевизионно интервю.

Необходимите средства за това са около 10 млн. лв. и осигуряването им ще се търси от бюджета. Около 97% от територията на страната вече е покрита с кадастрална карта. Остават по-малките населени места.

В картата ще бъде отразено описанието на всяка сграда в страната и това как би реагирала при земетресение. Ще се разработят и съответните мерки, които е необходимо да бъдат предприети в различни ситуации.

„Информацията за сеизмичните рискове в различните зони може да допринесе за повишаване качеството на строителството у нас, за подобряване на инженерната инфраструктура, за поддръжката на хидротехнически и енергийни съоръжения, за модернизирането и развитието и на други области от живота“, каза Йовев.

Според него тези данни имат и икономическо значение за страната, защото играят важна роля за отговорното и качествено строителство.  

По думите на Валентин Йовев е необходимо създаването и на лаборатория по сеизмична устойчивост, в която да се извършват практически тестове и изпитания, за да се докажат съответните качества на материалите, които се използват в  строителството, както и на конструкциите, методите и технологиите на изграждане на сградите.

Ключови думи:
@