Преди броени дни българската кандидатура за член на Комитета по правата на детето на ООН Велина Тодорова беше избрана на заседание на държавите-страни по Конвенцията за правата на детето в Ню Иорк със 143 гласа от 195 участвали държави, което е втори резултат в гласуването. Новината беше официално потвърдена от министъра на външните работи Даниел Митов, който характеризира победата като „безапелационна“.

Това е първата кандидатура на България, обявена през април по време на конференцията на високо равнище за правата на детето. Като член на Настоятелството на Български център за нестопанско право, доц. Велина Тодорова получи пълната ни подкрепа. Екипът на БЦНП проведе множество срещи, на които представи приноса на доц. Тодорова като експерт в сферата на правата на детето. Доц. Тодоров получи широка подкрепа от неправителствения сектор в страната и международната общност.

Д-р Велина Тодорова е доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Доц. Тодорова е експерт с повече от 20-годишен опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Тя е един от авторите на Стратегията от София за правата на детето (2016-2021) и представляваше страната ни в Експертния комитет за подготовка на новата стратегия. Повече за доц. Тодорова, може да прочетете на сайта http://velinatodorova.info/

Комитетът по правата на детето е орган на ООН за мониторинг по прилагането на Конвенцията за правата на детето от държавите-страни по нея. Той е основан през 1991 година и е съставен от 18 независими експерти от различни страни. Чрез своите мониторингови функции Комитетът помага да държавите-членки и при тълкуването на Конвенцията за правата на детето, с цел изработване и прилагане на държавна политика във връзка с ангажиментите поети по Конвенцията.