В Министерството на околната среда и водите ще се проведе среща за намиране на консенсусно решение за ски зоната в Банско.

На нея са поканени всички засегнати страни – екоактивисти, представители на фирмата концесионер и петима министри.

В края на февруари от Министерския съвет съобщиха, че докладът на междуведомствената работна група относно концесионния договор за ски зона Банско няма да бъде внесен за разглеждане на правителствено заседание.

По-късно премиерът обяви, че е готов да прекрати концесията за Банско.