Европейската комисия предлага въвеждането на минимална работна заплата в Европа.

Проектът цели да се бори срещу социалния дъмпинг в Европа и да задържи в родните им страни работници, които се готвят да се преместят в по-богатите държави в Съюза.

Идеята датира от далечната 1992 г. и фактът, че до този момент няма минимална работна заплата в Европа показва, че пречките са сериозни.В момента има 6 страни в ЕС, в които изобщо няма минимална работна заплата.

Сред тях са скандинавските страни, които са и най-големите противници на проекта.

При евентуално въвеждане на европейска минимална работна заплата, най-печеливши биха били страните с най-ниски заплати. Като пример Европейската комисия дава България и Румъния.

Предстоят шестседмични консултации със социалните партньори и едва през април Комисията вероятно ще е готова с текст, който да предложи на депутатите тук в Страсбург.