Близо 85% или повече от 8 от 10 българи обитават свое собствено жилище, при среден показател за ЕС от 70% (7 на 10 европейци), отчита анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през 2016 г.

Според европейската статистика около 54,5 на сто от населението у нас живее в къщи, а 45,5 на сто обитава апартаменти в блокове.

От притежаваните от българите над 3,9 млн. броя жилища - 2,6 милиона са в градовете и около 1,3 милиона - в селата.

При население у нас в края на миналата година малко над 7,1 милиона души - 5,3 милиона българи (73 на сто от населението) са обитавали жилища в градовете и около 1,8 милиона (23%) - в селата.

Броят на селата у нас през миналата година е бил малко под 5 000, като 157 села изцяло са били без население, а в 1 148 села у нас са живеели между 1 и 49 души.

Градовете у нас са били 257, а тези с над 100 000 души - едва шест на брой. Въпреки това в тези шест града са живеели около 34% от населението на страната.

Според данни на родната статистика - за последните 5 години броят на притежаваните от българите жилища се е увеличил с над 44 хиляди.  

Средният размер на жилищната площ, която българинът е обитавал е била около 72 кв. м., като с този размер у нас е имало приблизително около 2 млн. броя жилища.

7 от 10 граждани на ЕС живеят в собствени жилища

През 2016 г. 41% от населението на ЕС е живеело изцяло в градовете, докато 31% са живели в градове и предградията, а 28 на сто - изцяло в селски райони, отчита Евростат.

В ЕС мнозинството от хората през 2016 г. са били собственици на жилищата си, като близо 70% са притежавали собствен дом, докато 30 на сто са наемали жилището си или 7 от 10 граждани на ЕС са имали собствен дом.

Най-голям дял от населението, притежаващо свое собствено жилище, е регистриран в Румъния - 96% собственици, пред Литва - 90%, Словакия - 89,5% и Унгария - 86,3%.

Въпреки високият процент собствени домове - румънците са най-притеснени откъм жилищна площ едва 44 кв.м. средно на човек - при среден показател за ЕС - 96 кв.м.

На другия край на скалата - едва над половината от населението, което живее в Германия (52%) , Австрия (55%), Дания (62%), Великобритания (63%) и Швеция (65%) - е притежавало собствен дом.

В някои страни на ЕС повече от половината от населението живее в жилища, които са с ипотека или заем - в Швеция този дял е 61 на сто, в Холандия - 59 на сто, в Дания - 50 на сто.

В голяма част от държавите-членки болшинството от населението живее в къщи през миналата година, като най-висок процент е регистриран в Ирландия - 92,5 на сто и Обединеното кралство - 85 на сто, следвани от Хърватия - 80 на сто, Белгия - 78 та сто и Холандия - 76 на сто.

Най-малък процент хора (под 50 на сто) живеят в къщи в Испания, Естония, Латвия и Литва, отчита Евростат.