Фондация Българска Памет бе отличена със знак за качество за проект по Еразъм+ - "Младежки форум за предприемачество и демография" от Център за развитие на човешките ресурси. Над 5000 младежи са се обучавали в семинарите на фондацията през 10-те години от създаването и до сега. Образование, наука, млади хора, заетост и предприемачество са основните теми на интервюто със собственика и председател на Българска памет д-р Милен Врабевски и Моника Панайотова- консултативен съвет на Фондацията.