Как младите хора от най-бедния регион в България да намерят реализация и да повишат квалификацията си? Какви са стъпките, за да получат подкрепа? Кои са трудностите, с които се сблъскват при търсенето на работа? Отговорите на тези въпроси чуйте от Сребрина Ефремова от Фондация „Генерация“.