Платена публикация:

Дженерали Застраховане АД закупи 10 броя електрически автомобили – BMW I3, които ще заместят по-голяма част от служебните дизелови автомобили на компанията в големите градове на България - София, Пловдив, Бургас и Варна.

Дженерали Застраховане е една от водещите застрахователните компании в България и осъзнава, че при изключително разнообразните социални, екологични и културни условия в днешно време, е необходим ясен ангажимент в преследване на общата цел за устойчиво икономическо развитие, свързан с прякото въздействие от дейността на компанията. Затова ръководството на компанията следва целите и ангажиментите, поети, както от Дженерали Застраховане АД, така и от Група GENERALI,  за опазване на околната среда и допринасяне за положителния принос за едно устойчиво бъдеще.

Използването на електрически автомобили в големите градове на България като София, Пловдив, Бургас и Варна намаляват изключително много замърсяването на въздуха, както и  звуковото замърсяване. Употребата на електрически превозни средства ще доведе до значително понижаване на емисиите на парникови газове и значително подобряване качеството на въздуха в големите градове, което е важно за нас.

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България, част от Generali Group и оперира на българския пазар от 2006 г. Общият брутен премиен приход на компанията за 2018 е над 169 млн. лева, което ѝ отрежда пазарен дял над 8% и седмо място.  Компанията притежава собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център, който е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите, осигурявайки им висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика. Дженерали Застраховане АД предлага широка гама от застрахователни продукти и корпоративни решения в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, здравното застраховане и злополуки, на повече от - 1 900 000 клиенти в България чрез 150 офиса и  над 1500 застрахователни посредници. Нашата цел, „да дадем възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, като се грижат за живота и мечтите си“, е причината да съществуваме и тя ни вдъхновява и мотивира. В един все по-сложен свят нашата способност да се грижим и помагаме на хората, като предлагаме иновативни, персонализирани продукти, ще им позволи да вземат решения и да оформят по-безопасно бъдеще за себе си, своите близки, бизнеса и своята общност. Тази цел, илюстрира нашия ангажимент към обществото и общностите, в които работим.

Група Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 66 милиарда евро за 2018 г. С близо 71 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти.

В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.