Излезе първото класиране за прием на учениците в гимназиите в осми клас, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адреса: https://priem.mon.bg/

Сайтът обаче в момента е недостъпен.

Приетите ученици в първия етап на класирането ще се записват в гимназиите до 16 юли, включително. Тези ученици, които искат да участват във второто класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второто класиране.

Вторият етап на класирането за прием в гимназиите приключва до 20 юли 2020 година.