С представянето на първия брой на „Списание за танц“ на 9 май ще се открие 12-ото издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“. bTV Radio е официален медиен партньор на фестивала за 2019 година.„Списание за танц“ е единственото българско специализирано списание за тзнц. То ще има едногодишен тираж  и ще предлага съвременен поглед върху изкуството на танца в различните му жанрове и върху танцовата култура в съвременния живот. В 120 пълноцветни страници то ще представя процеси, личности, събития и идеи от класическия до съвременния танц в България и по света. Ще обръща внимание  на историята на танца в страната и за първи път на български език в него ще бъдат публикувани преводи на важни теоретични текстове.

Водеща тема на първия брой на изданието е „Красотата в танца“. На нея е посветено специално есе, което предлага своеобразна история на представите за красота в танца. Отделно, дванайсет изявени съвременни български и международни хореографи и артисти, заедно с един философ, отговарят на въпроса: „Какво е красотата в танца за вас?“. Така броят  позволява да проследим какво се крие зад идеала за красотата в танца и как той се изменя във времето. Част от другите акценти в изданието са: представяне на новите и по-малко познати танцови стилове, които през последните години набират популярност на танцовата карта на София; как се развиват и какво да очакваме от различни танцови пространства в страната; рецензии за открояващи се премиери, състояли се през изминалата година по сцените; календар с предстоящи събития и много други.

„Списание за танц“ e инициирано от фестивал „Антистатик” в рамките на  европейския проект Life Long Burning, финансиран от Програма „Творческа Европа“ на ЕС. Реализира се от Брейн Стор Проджект и Номад Денс Академи България с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Столична община, Национален фонд „Култура“ и със спонсорството на магазин „Гришко“.