Срокът за представяне на отчетите от участниците в местните избори пред Сметната палата изтича днес.

До вчера одиторите са получили малко над 300 отчета от месни коалиции, а се чакат почти 430.

В палатата са пристигнали документите от 196 инициативни комитета, при участвали над 520. Чакат се още отчети от над 15 партии.

Сметната палата напомни наскоро, че отчети са длъжни да подадат представителите на всички участници в изборите, дори когато тези отчети са "нулеви", т. е. няма приходи и разходи.

Съгласно Изборния кодекс при непредставяне на отчет на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв., напомниха от Сметната палата.

Палатата ще публикува отчетите 15 дни след изтичането на срока за представянето им. След това ще се направи одит за съответствие за разходи над 1000 лева, дадени за предизборна кампания.