Социалната пенсия за старост ще бъде променена от първи юли. Това ще стане с решение на Министерският съвет на днешното заседание на кабинета.

Социалната пенсия се полага на хората, които нямат стаж, но са навършили определена възраст. Тя се увеличава от 115 на 118 лв. Повишението е с 2.6%. Със същия процент се осъвременяват всички пенсии в България от юли.

Промяната в социалната пенсия за старост води до промени и в пенсиите на военноинвалидите, пенсиите за гражданска инвалидност, също и на персоналните пенсии на децата, които не могат да получат наследствена пенсия.

На днешното заседание на правителството то ще постанови, че еднократната целева помощ за учениците в първи клас на семейства с ниски доходи ще бъде 250 лв., тази година тя засяга 46 хиляди деца.