Защо са важни горите и как да ги защитим? Как им влияят климатичните промени и какво можем да направим? По темата говори Александър Дунчев, доктор по горско стопанство.