Непрекъснато генерираме отпадъци, които могат в голямата си част да бъдат суровина – ресурс, който да се използва отново, вместо да отидат на сметището. „На територията на Столична община има изградени системи за разделно събиране на 12 потока отпадъци.“ – призова ни да използваме възможностите да сме отговорни към природата и към чистотата в града Таня Асенова от Столичен инспекторат.
 
Битовите отпадъци изхвърляме в сивите контейнери, отпадъците от опаковки и от текстил разпределяме в специалните контейнери, едрогабаритни и строителни отпадъци се оставят до контейнерите. „Стари дивани, матраци, шкафове се оставят до контейнерите в деня преди извозването им по график, с който всеки може да се запознае в специална секция на сайта на Столичен инспекторат. Строителни отпадъци от малки ремонтни дейности – 3 – 4 чувалчета – също, но когато предстои да правим голям ремонт, задължение на собственика на имота е да наеме от лицензирана фирма специален контейнер, която след това ще извози материала до депо „Враждебна“.“ – обясни механизма Таня Асенова.
 
Зелени отпадъци от почистване на дворове и градини са събират разделно и се транспортират от произвелите ги до определената за целта площадка или до инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. „Често имаме сигнали за изхвърлени големи количества клони по тротоарите или на други площи за обществено ползване, които възпрепятстват придвижването на пешеходците. На всеки сигнал реагираме с проверка и предприемане на действия за почистване на мястото, установяване на нарушителя и неговото санкциониране.“ – каза Таня Асенова.
 
В сезоните на смяна на гумите трябва да ги оставим в автосервиза или на една от площадките, както и във временните пунктове, които се откриват при тези сезонни кампании. Местата също са обявени на страницата на Столичен инспекторат. „Ако не знаете къде и как да изхвърлите отпадъка, можете да отворите нашата страница или да ни се обадите на тел. 029875555, за да ви дадем съвет. Гражданите имат задължения да разделят отпадъците и да ги изхвърлят на правилните места. Смесени зелени със строителни отпадъци или пък със земни маси затрудняват разделното събиране и тяхното последващо рециклиране и оползотворяване.“ – предупреди служителят на Столичния инспекторат.
 
Таня Асенова посочи, че има случаи, когато граждани изхвърлят строителни отпадъци на нерегламентирано място и след това подават сигнал за замърсяване: „Това не е редно да се прави, защото почистването на отпадъка е от данъка на всички нас. Трябва да сме отговорни към града ни, затова трябва да събираме разделно и да спазваме правилата, ако искаме да живеем в един по-чист град.“
 
Тя коментира, че често има случаи, когато гражданите искат допълнителни контейнери за разделно събиране на опаковки: „Те се разполагат спрямо броя на живеещите в района по настоящ адрес. При всеки един сигнал или искане извършваме проверка. Установяваме дали могат да се поставят допълнителни контейнери или пък от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки се предоставя алтернативна възможност за включване в процеса на разделно събиране.“ Инспекторите забелязват, че особено в крайградски райони отпадъци от разчистване на къщи и дворове се изхвърлят безразборно: „На такива места се монтираха камери за видеонаблюдение, осъществяваме ефективен контрол и все по-често намираме нарушителите и ги санкционираме.“ – каза Таня Асенова.
 
Интервю на Светослав Николов: