Изцяло по електронен път е кандидатстването за първи клас в софийските общински училища тази година. От родителите се изисква единствено да подадат чрез имейл заявление, което е публикувано на сайта на общината. Тук е и списъкът на всички училища с прилежащите им райони, с техните физически и електронни адреси и телефони за връзка.

„Цялата информация, за която досега родителите осигуряваха документи, ще бъде служебно проверена. Вече не се налага да се набавят удостоверения за адрес, за семейно положение и за раждане на детето. Съответно отпада и плащането на такси. Районните администрации ще извършат справките за училищата, за да се проведе коректно класирането.“ – съобщи пред bTV Radio заместник-кметът по образованието доц. д-р Тодор Чобанов.

Всички постъпили заявления ще бъдат обработени и ще се изготвят списъци, за да могат родителите да проверят, че децата им участват в класирането. Има посочени и телефони за повече информация както в общината, така и във всяко училище. Кампанията завършва на 21 май, а първото класиране се очаква да бъде на 1 юни.

Въвеждането на кандидатстване за първи клас изцяло по електронен път е идея, по която общината работи, а сега се прилага за първи път, за да се избегне струпването на хора в извънредната ситуация на коронавирусна пандемия. „От известно време работим по автоматизирана система за прием в първи клас като тази за детските градини. В много висока степен на готовност сме, но поради редица затруднения не можахме да я предложим в пълен вид през тази година.“ – каза доц. д-р Тодор Чобанов и обеща системата да е готова до година – две.

„Ще вървим все по-напред в дигиталното обслужване, за да може родителите да си спестят време, нерви, средства и усилия и да кандидатстват за децата си лесно, бързо и удобно. Ще запазим този модел.“ – увери той. В единната платформа ще се интегрират всички възможни услуги, свързани с достъпа до образование, като включително ще се добави модул за училищното хранене.

Междувременно продължава строителството на нови сгради и разширения и подобрения на вече съществуващи. През тази календарна година със собствено финансиране общината работи по осем детски градини и четири училища и търси подкрепа от държавата за още девет детски градини и три училища.

Интервю на Светослав Николов: