Българският кардиологичен институт (БКИ), Българската национална телевизия (БНТ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организират национална кампания:  „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“.

Същност на кампанията: Безплатни консултации и прегледи на страдащи от сърдечносъдови заболявания от специалисти –кардиолози от Български кардиологичен институт. 

Цел на кампанията: превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване на живота на пациентите със сърдечносъдови заболявания в страната ни, подобряване на качеството на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа. 

Времетраене на кампанията: 3 месеца

• Сърдечносъдовите заболявания причиняват 67% от смъртните случаи в нашата страна.

• Всеки 15-ти българин не подозира, че страда от сърдечно заболяване.

• Всеки 2-ри пациент не контролира кръвното си налягане.

Кампанията ще стартира официално през декември 2017 г. в общините Плевен, Велико Търново, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Стара Загора и София, където БКИ разполага с модерни и високотехнологични болници и медицински центрове. След това ще обхване всички други общини и населени места. Кметовете ще предоставят помещения за извършване на прегледите в предварително уточнени ден и час, ще информират и съдействат на желаещите да се прегледат на място. НСОРБ ще подава заявките за консултации и прегледи на тел: 02 4026406 г-жа Ани Иванова или 02 4026333 г-жа Таня Игнатова.

Значимост на кампанията

За значимостта и социалния ефект от провеждането на инициативата говори и официалната статистика: Всяка година сърдечните заболявания причиняват близо 1/3 от всички смъртни случаи на земята (над 17 млн. живота годишно). Ако ръстът в стойностите продължи със същия темп, към 2030 г. над 23 млн. души годишно ще умират от сърдечни заболявания. В Европа тези заболявания причиняват 47% от смъртността (52% при жените и 42% при мъжете). Основни проявления са исхемична болест на сърцето и инсулт. У нас процентът е още по-висок – над 60% от всички смъртни случаи се дължат на сърдечносъдови заболявания.

Най-засегнати са хората над 55-годишна възраст – в 91% от случаите. Въпреки че рискът е по-голям при населението в по-напреднала възраст, инсулти сред младите хора до 35 години също се наблюдават – близо 200 през 2012 г.

Български кардиологичен институт

Българският кардиологичен институт е една от водещите организации за кардиологично лечение в Югоизточна Европа. Институтът управлява най-голямото и бързо развиващо се частно медицинско семейство у нас, което се състои от 6 високотехнологични специализирани болници в градовете Плевен, Варна, Ямбол, Велико Търново, Шумен, както и от 7 медицински центрове за доболнична помощ. Лечебните заведения на БКИ са разположени в големите областни центрове, като по този начин се покриват 2/3 от пациентския поток и ¾ от територията на страната. БКИ осигурява на българското население ежедневен и денонощен достъп до висококачествена и достъпна медицинска помощ, развивайки съвременна научна, учебна и лечебна дейност в областта на кардиологията.