Цената на природния газ да се увеличи с почти 2% през четвъртото тримесечие на годината, предлага Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението ще се обсъжда днес.

Това означава увеличение с 5,52 лв. за 1000 кубически метра плюс таксата за пренос, която остава непроменена.

Предложеното увеличение е по-малко от поисканото от "Булгаргаз" поскъпване с 3,27%.

То идва след дълга серия от намаления, които бяха факт за предишните тримесечия. Това означава, че все пак в началото на отоплителния сезон цената ще е по-ниска от миналогодишната.