Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда увеличението на цената на водата в шест български града.

Енергийният регулатор ще проведе открити заседания и обществени обсъждания за очакваните по-високи цени на услугата в Смолян, Бургас, Пловдив, Свищов, Русе и Перник.

Увеличенията, които искат от ВиК дружествата, варират от около 5 до близо 15%. КЕВР обаче предлага повишение на цените в по-малки размери от поисканите, става ясно от докладите на регулатора за цените.

Окончателните решения ще излязат в края на месеца, за да влязат в сила от 1 юни.